การรับแปลเอกสารที่ดีให้มีคุณภาพนั้นเป็นอย่างไร

การเลือกคงคำรับแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษไว้เช่นเดิม ในบางครั้งอาจเป็นการดีเสียกว่าที่จะคงคำแปลเป็นภาษาอังกฤษไว้เช่นเดิมแทนที่จะเป็นภาษาปลายทางที่เราแปล เพราะคำศัพท์หลายๆ คำเป็นที่รู้จักและเข้าใจได้โดยง่ายหากเลือกคงคำแปลหรือแปลทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเช่นเดิม เนื่องจากเป็นคำศัพท์ที่หลายคนคุ้นเคย เช่น Facebook, Google, Twitter หรือศัพท์เฉพาะอื่นๆ ที่เป็นรู้จักการอย่างกว้างขาง เป็นต้น ก่อนที่จะทำการรับแปลเอกสารประโยคหรือศัพท์เฉพาะที่คุณไม่แน่ใจ ยกตัวอย่างเช่น Hardware หรือ Software เป็นภาษาปลายทางโดยแปล Hardware ว่า “กระด้างภัณฑ์” หรือ แปล “Software” ว่า “ละมุนภัณฑ์ จะเป็นการดียิ่งกว่าหากแปลเป็นคำทับศัพท์ว่า “ฮารด์แวร์” หรือ “ซอฟท์แวร์” ซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอย่างแพร่หลายของคนทั่วไป หรือในบางครั้ง นักรับแปลเอกสารสามารถที่จะใส่คำศัพท์ต้นฉบับภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บต่อท้ายคำแปลเพื่อขยายความให้เป็นที่เข้าใจมากขึ้นก็ได้ เช่น Hardware แปลว่า “ฮาร์ดแวร์ (Hardware)” เป็นต้น เรียบเรียงประโยคให้เป็นที่เข้าใจได้โดยง่าย ในบางครั้ง นักรับแปลเอกสารจะต้องทราบถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายและจุดประสงค์ของการแปลด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น หนังสือที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชน การแปลจะต้องเลือกใช้ระดับของภาษา คำแสลง หรือรูปประโยคที่เหมาะกับกลุ่มผู้อ่านในวัยของเขาเหล่านั้น ขณะเดียวกัน หากกลุ่มผู้อ่านเป็นกลุ่มนักวิชาการ ระดับภาษาหรือการเลือกใช้คำก็จะต้องเหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านนั้นๆ เช่นกัน จงจำไว้เสมอว่า การแปลที่ดีมีคุณภาพนั้นไม่ได้เป็นการแปลแบบ “คำต่อคำ” แต่เป็นการแปล “ความหมาย” โดยรวมไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งการรับแปลเอกสารมือสมัครเล่นมักตกหลุมพรางข้อนี้โดยแปลคำต่อคำในประโยคหนึ่งๆ เพราะอาจคิดว่าถ้าเราไม่แปลคำๆ นี้ก็จะผิดความหมาย ซึ่งจริงๆ แล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนคำแปลได้ตามความเหมาะสม แต่ความหมายของประโยคที่แปลจะต้องตรงกับความหมายของต้นฉบับจึงจะถือว่าเป็นงานแปลที่มีคุณภาพ

Continue Reading

เหตุผลในการขายธุรกิจ

การขายธุรกิจไม่ใช่ “หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกสถานการณ์”  รายละเอียดที่ใช้ในสถานการณ์เฉพาะจะไม่เหมือนกันทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปสิ่งสำคัญคือการย้อนกลับไปเล็กน้อยและดูภาพรวมสำหรับการขายธุรกิจในสถานการณ์ที่หลากหลาย ยอดขายของธุรกิจไม่ได้ทั้งหมดด้วยเหตุผลเดียวกันและสถานการณ์ของการขายอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการขายควรดำเนินการต่อไป มันคืออะไรชนิดของผู้ซื้อ? ก่อนที่จะพิจารณาสถานการณ์การขายต่างๆมันจะช่วยพิจารณาประเภทของผู้ซื้อ ในเกือบทุกกรณีผู้ซื้อจะเป็น บริษัท อื่นหรือเป็นรายบุคคล หากผู้ซื้อเป็น บริษัท อื่นก็มีโอกาสที่ผู้ซื้อจะสามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จ ความสามารถของผู้ซื้อในการชำระเงินอาจมีความปลอดภัย การฝึกอบรมผู้ซื้ออาจไม่สำคัญ แต่ความช่วยเหลือในการรักษาลูกค้าหลังการขายอาจมีความสำคัญ ผู้ซื้ออาจมีความซับซ้อนมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็มีที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การพิจารณาสำหรับการขายอาจรวมถึงการสร้างแรงจูงใจจากการปฏิบัติงานบางรูปแบบ หากผู้ซื้อเป็นรายบุคคลการฝึกอบรมผู้ซื้ออาจมีความสำคัญมากกว่าการช่วยเหลือในการรักษาลูกค้า เนื่องจากความสามารถของผู้ซื้อในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอาจไม่แน่นอนเหมือนที่เป็นหากผู้ซื้อเป็น บริษัท อื่นที่มีประวัติที่พิสูจน์แล้วเงินสดและ / หรือหลักประกันที่ผู้ซื้อนำมาสู่ตารางอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการขาย . สถานการณ์การขายทั่วไป นี่คือสถานการณ์การขายทั่วไป ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายหนึ่งในสถานการณ์เหล่านี้มักจะเหมาะกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการจะกล่าวถึงในภายหลังในบทความถัดไป ธุรกิจขนาดเล็กมาก – นี่คือสถานการณ์การขายธุรกิจที่พบบ่อยที่สุด บางครั้งเรียกว่า “Mom & Pops”, “ธุรกิจบนถนนสายหลัก” ฯลฯ ธุรกิจเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ขายจริง โดยปกติจะเป็นการขายให้กับบุคคลภายนอก (“การขายภายนอก”) บางครั้ง (แม้ว่าจะไม่ค่อยมี) การขายจะถูกขายให้กับคนวงใน (เป็น “การขายภายใน”) มันยากที่จะมีพนักงานที่มีทั้งความสนใจและความสามารถ บางครั้งบุคคลที่ต้องการสามารถรับสมัครได้ สามารถจัดโครงสร้างอย่างสร้างสรรค์เป็น win / win แม้ว่าผู้ซื้อจะมีเงินน้อยก็ตาม ธุรกิจขนาดเล็กค่อนข้างใหญ่ – ขายภายนอก มีแนวโน้มที่จะขายมากกว่า Mom & Pop แต่หลายคนไม่เคยทำ ขายภายใน โครงสร้างง่ายกว่า Mom & Pop แต่ก็ยังยากที่จะหาผู้สืบทอดที่เหมาะสม ขายครอบครัว กรมสรรพากรมีกฎที่ซับซ้อนอย่างบ้าคลั่งที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับรายได้ภาษีทั้งหมดที่พวกเขาคิดว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้รับ ซึ่งเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะต้องมีการประเมินเพื่อรองรับราคา หย่า บ่อยครั้งเป็นที่ถกเถียงกันมากกับการประเมินราคาและค่าทนายความและราคาในที่สุดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยผู้พิพากษา บางครั้งสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยการวางแผนทางกฎหมายล่วงหน้า (เช่นข้อตกลงผู้ถือหุ้น) การกู้ยืมของพันธมิตร ยังสามารถเป็นที่ถกเถียงกัน บางครั้งสามารถทำให้ง่ายขึ้นอย่างมากด้วยการวางแผนทางกฎหมายล่วงหน้า (เช่นข้อตกลงผู้ถือหุ้น) ขายด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ หากผู้ขายมีสุขภาพไม่ดี แต่ไม่ตายอย่างชัดเจน เวลาไม่สำคัญเท่ากับผู้ขายที่ตายหรือตาย ผู้ซื้อที่มีศักยภาพอาจพยายามใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ ความช่วยเหลือของผู้ขายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลังการขายอาจได้รับผลกระทบ หากผู้ขายยังมีชีวิตอยู่ แต่ตายอย่างชัดเจน มีการวางแผนการขายที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีคนตาย สิ่งนี้มีศักยภาพในการประหยัดภาษีได้มาก ผู้ขาย (เจ้าของธุรกิจ) ถึงแก่กรรม บริษัท อาจอยู่ในความวุ่นวาย อาจเป็นเรื่องยากมากที่จะหาผู้ซื้อ ปัญหาภาษีอาจซับซ้อนมาก การขายมีความสุขทางการเงิน หากธุรกิจมีปัญหาผู้ซื้อจะต้องเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาหรือการขายจะไม่เกิดขึ้น มักจะเกี่ยวข้องกับการสะสางทรัพย์สินและเดินออกไป อาจถูกบังคับโดยผู้ให้กู้ของ บริษัท ขายให้ผู้ซื้อรายใหญ่ มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ซื้อที่ค่อนข้างซับซ้อน มีแนวโน้มที่จะรวม “รับออก” เป็นส่วนหนึ่งของ “ราคา” ผู้ซื้อที่ซื้อขายต่อสาธารณะ อาจเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ภาษีที่ได้เปรียบของผู้ซื้อ ผู้ซื้อรายใหญ่ที่จัดขึ้นอย่างใกล้ชิด อาจดึงดูดได้ง่ายกว่าผู้ซื้อที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เริ่มอัพ มักทำกับกองทุนส่วนบุคคล …

Continue Reading

5 ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งโกดังให้เช่า โคราช

การเลือกที่ตั้งโรงงานและโกดังให้เช่า โคราชที่ดีนั้นทำให้เกิดความแตกต่างในการทำธุรกิจแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินการไปจนถึงเรื่องของผลกำไรที่ธุรกิจจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานและโกดังคลังสินค้าเพื่อใช้เองหรือการเช่าโรงงานและโกดังคลังสินค้าก็ตาม การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีจะช่วยให้บริษัทของคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1. ค่าเช่า ค่าเช่าคือปัจจัยแรกที่เราต้องนำมาพิจารณา แต่ก็อย่าลืมค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่น ๆ ที่อาจตามมาด้วย เพราะค่าเช่าราคาถูกก็อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นแฝงอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาทั้งสิ้นค่ะ โดยทั่วไปแล้วค่าเช่าอาจคิดตามพื้นที่เป็นตารางเมตรรวมถึงตามทำเลและพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากค่าเช่าแล้ว สถานที่บางแห่ง เช่น ในนิคมอุตสาหกรรม ในโครงการคลังสินค้าขนาดใหญ่ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่ากำจัดของเสีย เป็นต้น ที่ควรนำมาเปรียบเทียบและพิจารณาเมื่อต้องการเลือกสถานที่ในการตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าค่ะ 2. ปริมาณแรงงาน ความสามารถ ทักษะของแรงงานและค่าจ้าง ความสามารถ ทักษะของแรงงานและค่าจ้างนั้นขึ้นอยู่กับประชากรในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ ไม่ใช่ทุกที่จะสามารถผลิตแรงงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับค่าแรงได้ ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อมองหาแรงงานที่มีความสามารถในราคาที่เหมาะสมที่สุด บางกรณีถึงแม้แรงงานจะมีความสามารถต่ำแต่หากความต้องการแรงงานสูง ค่าจ้างหรือเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการทำธุรกิจของเราสูงขึ้น นอกจากนี้ช่องว่างทักษะแรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะหากแรงงานมีช่องว่างทางทักษะมากเกินไป มาตรฐานการบริการลูกค้าอาจต่ำลงและส่งผลกระทบถึงการแข่งขันและการผลิตสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้นเมื่อต้องเลือกที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า ควรมองหาทำเลที่มีปริมาณแรงงานพอเพียงกับความต้องการเพื่อที่ทำให้มีโอกาสในการเลือกจ้างงานแรงงานที่มีคุณภาพดีค่ะ 3. ถนน ทางด่วน และการคมนาคม ถนน ทางด่วนและการคมนาคมที่ดีเป็นอีกปัจจัยที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วย เพราะตัวแปรเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจโดยตรง โดยตัวเลือกที่อาจนำมาพิจารณา มีดังนี้ ช่องทางเข้าสู่ทางด่วนและทางออก การเชื่อมต่อระหว่างทางด่วน การขนส่งสาธารณะ ความเร็วของการจราจรโดยเฉลี่ย ความหนาแน่นของการจราจรโดยเฉลี่ย การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ความปลอดภัยของถนน สัญญาณและป้ายเตือนบนถนนที่เหมาะสม หากสภาพถนน การจราจร รวมถึงป้ายเตือนและสัญญาณไฟต่าง ๆ ไม่ดี อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การขนส่งล่าช้า เปลืองเชื้อเพลิง เวลา และต้นทุนโดยใช่เหตุ 4. ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน สถานีรถไฟ และท่าเรือ สำหรับปัจจัยการพิจารณโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าข้อนี้นั้นขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญและช่องทางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของคุณค่ะ หากธุรกิจของคุณนำเข้าและขนส่งสินค้าทางอากาศ การเลือกโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่อยู่ใกล้สนามบินก็ต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรก หากขนส่งสินค้าทางพื้นดิน การอยู่ใกล้สถานีรถไฟและมีถนนหลวงหลายสาย ส่วนการขนส่งสินค้าทางเรือก็ต้องเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่อยู่ใกล้ท่าเรือที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อการขนส่งที่รวดเร็วและประหยัดต้นทุน 5. ตลาดและปัจจัยของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และตลาดก็เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วยค่ะ โรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าควรตั้งอยู่ใกล้ผู้ผลิตหรือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยลดเวลาในการขนส่ง นอกจากนี้ควรพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย เช่น สภาพอากาศและความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงหรือสภาพการจราจร เป็นต้น

Continue Reading

Digital Marketing รับทำการตลาดออนไลน์ช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร

หน่วยงานการตลาดทางอินเทอร์เน็ต ใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเครือข่ายสื่อสังคมมือถือ ฯลฯ รับทำการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมแบรนด์และเข้าถึงผู้บริโภค มันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้าที่คาดหวังและรับรายชื่อใหม่ มันใช้วิธีปฏิบัติและเทคนิคต่าง ๆ ในหมวดหมู่การตลาดอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงผู้ใช้ที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตผ่านองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น MMS, SMS และโฆษณาดิจิทัลกลางแจ้ง รูปแบบการตลาดดิจิทัล: โดยทั่วไปมีสองรูปแบบของการตลาดดิจิทัลที่เอเจนซี่การตลาดดิจิทัลเสนอคือ ตลาดดิจิตอลดึง: เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับการเลือกเนื้อหาโดยตรงผ่านการค้นหาเว็บที่ผู้ใช้มี URL เฉพาะเพื่อดูเนื้อหา Push Digital Marketing: เทคโนโลยีนี้เกี่ยวข้องกับผู้โฆษณาเช่นเดียวกับผู้ใช้ ผู้โฆษณาหรือนักการตลาดส่งหรือผลักดันข้อความไปยังผู้ใช้หรือสมาชิก ตัวอย่างของการทำการตลาดแบบดิจิทัลคืออีเมล RSS และ SMS หน่วยงานการตลาดอินเทอร์เน็ตให้บริการอะไร การตลาดดิจิทัลไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด แต่ต้องใช้ทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้แคมเปญของคุณมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ นอกเหนือจากรูปแบบการตลาดดิจิทัล รับทำการตลาดออนไลน์ที่น่าดึงดูดแล้วเอเจนซี่ยังมีบริการอื่น ๆ อีกมากมายเช่นแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลการสร้างแบรนด์การออกแบบเว็บไซต์และกลยุทธ์การตลาดอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ เพื่อให้ธุรกิจของคุณเหนือกว่าผู้อื่น หน่วยงานการตลาดทางอินเทอร์เน็ตใช้สื่อโฆษณาดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่นวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเครือข่ายสื่อสังคมมือถือ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมแบรนด์และเข้าถึงผู้บริโภค มันถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับลูกค้าที่คาดหวังและรับรายชื่อใหม่ หน่วยงานการตลาดทางอินเทอร์เน็ตที่มีชื่อเสียงจะเป็นมากกว่าพื้นฐานและให้คำแนะนำและเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ พวกเขาใช้ระบบที่ซับซ้อนเพื่อให้บริการทางการตลาดดิจิทัลที่ยืดหยุ่นวัดผลและตอบสนองสูง ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจขนาดใหญ่หน่วยงานการตลาดทางอินเทอร์เน็ตเหล่านี้เสนอแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและบริการธุรกิจออนไลน์อื่น ๆ ในราคาที่เหมาะสม ประโยชน์ของการตลาดดิจิตอล: มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้คนจำนวนมากในเวลารวดเร็ว มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายล้านคน มีความสามารถในการสร้างความประทับใจที่ดี เสนออัตราการแปลงที่สูงขึ้น ใช้เวลาน้อยลงและทำงานน้อยลง มันคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับกลยุทธ์การตลาดอื่น ๆ มันมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน รับทำการตลาดออนไลน์ มันสามารถเข้าถึงได้ มันมีความยืดหยุ่น มันวัดได้ ไม่ต้องการความมุ่งมั่นยาวนาน สามารถติดตามผลการตลาดดิจิทัลได้ มันง่ายและรวดเร็วในการปรับใช้การเปลี่ยนแปลงในการออกแบบ  

Continue Reading

หลอดไฟ LED: เพื่ออนาคตที่สดใสและสะอาดยิ่งขึ้น

หนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จะนำมารวมกันเพื่อทดแทนหลอดไส้และหลอดฟลูออเรสเซนต์ทั่วไปคือไฟ LED  LED ย่อมาจาก Light Emitting Diode  หลอดไฟ led และเทคโนโลยีที่บอกความจริงไม่ใช่เรื่องใหม่ คุณอาจจำไฟตกแต่งที่ทุกคนแต่งขึ้นในวันคริสต์มาสนอกบ้านหรือรถของเล่นที่ควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยพวกเขาทั้งคู่ใช้เทคโนโลยี LED เมื่อไม่นานมานี้ไฟ LED เริ่มต้นใช้เป็นหลอดไฟและประโยชน์ที่พวกเขามอบให้นั้นช่างน่าทึ่งมาก! มันน่าแปลกใจที่ LEDs ไม่ได้รวมอยู่ในหลอดไฟก่อนหน้านี้ ดังนั้นสิ่งที่ดีสามารถคาดหวังจากหลอดไฟ LED? มีมากเกินไปสำหรับบทความนี้ แต่นี่เป็นประโยชน์เล็กน้อย •ประหยัดพลังงาน:ประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของหลอดไฟ LED คือพวกเขาประหยัดพลังงานอย่างมหาศาล! เท่าไหร่ ดีกว่าเกือบ 90% มีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดไส้ธรรมดาหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ของคุณ! หลอดไฟทั่วไปแปลงเพียง 10% ของกระแสไฟฟ้าให้เป็นแสงและส่วนที่เหลือจะสูญเปล่าเนื่องจากความร้อน ดังนั้นคุณเพียงแค่ต้องเสียเงินสำหรับการสูญเสียความร้อนและไม่ใช่แสงด้วยหลอดไฟปกติ •อายุยืน:หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานนานและเมื่อเปรียบเทียบกับอายุการใช้งานของหลอดไฟทั่วไปดูเหมือนว่าจะเป็นชั่วนิรันดร์ หลอดไฟทั่วไปมีอายุการใช้งานสูงสุดประมาณ 1500 ชั่วโมงและหลอดไฟ LED? หลอดไฟ led  ความคาดหวังในการปฏิบัติงานของ 100,000 ชั่วโมงจะมีคุณภาพอย่างไร ใช่คุณอ่านถูกต้อง LEDs สามารถมีอายุเกือบ 20 ปี! ดังนั้นไปกับลูก ๆ ของคุณและซื้อวันนี้เพราะมันจะคงอยู่จนกว่าพวกเขาจะไปเรียนที่วิทยาลัยหรือมากกว่านั้น   •แสงเย็น:ซึ่งแตกต่างจากหลอดธรรมดาที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อผลิตความร้อนซึ่งจะถูกแปลงเป็นแสงไฟ LED ไม่ใช้กระบวนการนี้ในการผลิตแสง หลอดไฟ LED ใช้เซมิคอนดักเตอร์แทนเส้นใยและไฟฟ้าถูกใช้เพื่อกระตุ้นอิเล็กตรอนที่มีอยู่ในเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้ซึ่งจะสร้างแสง เนื่องจากไม่มีการใช้ความร้อนในกระบวนการนี้ไฟ LED ผลิตสิ่งที่เรียกว่า ‘แสงเย็น’ และมันยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานเป็นเวลานานเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงจากไฟไหม้ •เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม:ประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งของการใช้ไฟ LED คือพวกเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม! หลอดไส้ธรรมดามีองค์ประกอบที่เป็นอันตรายมากมายเช่นปรอท หลอดไฟ led ฯลฯ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสิ่งแวดล้อม หลอดไฟ LED ในอีกด้านหนึ่งประกอบด้วยวัสดุปลอดสารพิษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงประโยชน์สำคัญของหลอดไฟ LED และในขณะที่จำนวนข้อได้เปรียบที่มีให้กับหลอดไฟทั่วไปนั้นยอดเยี่ยมมาก แต่ก็ยังมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับหลอดไฟทั่วไป แต่มันก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาว่าถึงแม้ว่าการลงทุนครั้งแรกจะมีขนาดใหญ่ แต่พวกเขาก็จะมีอายุมากกว่า 100 เท่าของไฟทั่วไป  

Continue Reading

ความสำคัญของการทำสินเชื่อรถยนต์ จำนำรถไม่มีเล่ม

หากคุณขับรถและกำลังพิจารณาว่าจะทำสินเชื่อรถยนต์หรือไม่ลองคิดใหม่  นี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ตามกฎหมาย ไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเลือกซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณ ไม่ว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรและนโยบายการประกันภัยรถยนต์ไม่เพียง แต่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมาย แต่ยังมีความจำเป็นด้านการเงินด้วย ทุกรัฐในอเมริกาต้องการให้คุณซื้อนโยบายอัตโนมัติ ข้อกำหนดความรับผิดที่คุณต้องพบจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือคงที่ – จำนำรถไม่มีเล่ม  คุณจะมีภาระผูกพันทางกฎหมายในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หากคุณขับรถบนถนนสาธารณะ การไม่ทำเช่นนั้นจะนำไปสู่การถูกปรับทำลายสร้างความเสียหายต่อบันทึกการขับขี่ใบขับขี่ของคุณหรือแม้กระทั่งจำคุกทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความถี่ของการละเมิดกฎหมายของคุณ แม้ว่ามันจะไม่ใช่ข้อผูกมัดทางกฎหมายสำหรับคุณที่จะซื้อนโยบายที่เหมาะสม แต่มันก็ยังเป็นความจำเป็นทางการเงิน แม้ว่าคุณจะดิ้นรนเพื่อเงินการซื้อนโยบายอัตโนมัติเป็นสิ่งที่คุณต้องทำ หากคุณล้มเหลวในการทำเช่นนั้นคุณมีแนวโน้มที่จะพบว่าตัวเองมีปัญหาทางการเงินที่หนักกว่าหากคุณมีส่วนร่วมในการชนหรืออุบัติเหตุใด ๆ หากคุณไม่มีนโยบายและคุณมีส่วนร่วมในการปะทะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณเกิดขึ้นไม่เพียง จำนำรถไม่มีเล่ม  แต่คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือเปลี่ยนยานพาหนะของคุณเอง แต่คุณอาจต้อง ขั้นตอนในและครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมหรือเปลี่ยนยานพาหนะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน เช่นเดียวกับความเสียหายของทรัพย์สิน หากเกิดอุบัติเหตุคุณทำลายทรัพย์สินของใครบางคนคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การบาดเจ็บส่วนบุคคลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คุณต้องจำไว้ มันไม่เพียง แต่ยานพาหนะหรือทรัพย์สินที่คุณต้องครอบคลุมค่าใช้จ่าย ของ แต่การบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเช่นกัน สิ่งนี้ไม่เพียงหมายถึงการบาดเจ็บที่คุณได้รับในส่วนของคนอื่น ๆ ในรถของคุณ จำนำรถไม่มีเล่ม   แต่ยังได้รับบาดเจ็บจากผู้อื่นในยานพาหนะอื่นหรือบนท้องถนน ดังนั้นการประกันภัยรถยนต์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณมีความอุ่นใจทางการเงิน ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณได้รับความคุ้มครองเพียงพอที่จะให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่คุณและเลือก บริษัท ประกันภัยที่มีชื่อเสียงดีเสมอเมื่อจัดการกับการเรียกร้อง  

Continue Reading

การตลาดทางอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่น สมัครเน็ตทรู ไม่ลดสปีด และการตลาดมือถือให้กับลูกค้าในพื้นที่ของคุณ

การตลาดอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นและการตลาดมือถือเป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับ บริษัท ในท้องถิ่น ไปแล้วเป็นวันที่มี แต่เพียงผู้เดียวที่ใช้หนังสือพิมพ์, ทีวี, จดหมาย, สมัครเน็ตทรู ไม่ลดสปีด การตลาดทางโทรศัพท์และการบอกต่อเพื่อการโฆษณา สื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะอยู่ข้างหน้าในการแข่งขันที่แข่งขันของตลาดปัจจุบัน ขณะนี้การตลาดทางอินเทอร์เน็ตและมือถือถูกมองว่าเป็นแนวโน้มของการโฆษณาที่จำเป็นสำหรับ บริษัท เนื่องจากพวกเขาเสนอวิธีการในการเพิ่มฐานลูกค้าและตลาดของพวกเขา เนื่องจากเทคโนโลยีกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว บริษัท ต่างๆจึงต้องใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การตลาดในขณะนี้เพื่อไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือมอบโอกาสทางธุรกิจให้กับ บริษัท อื่น ๆ ที่ตัดสินใจใช้ความคิดริเริ่ม ไม่ว่าจะเป็น บริษัท อุตสาหกรรมหรือสถานที่ตั้ง ดังนั้นอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นและการตลาดมือถือคืออะไร? สมัครเน็ตทรู ไม่ลดสปีด  พวกเขาเป็นแนวโน้มการโฆษณาที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัจจุบันและทั้งสองอย่างมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ เป็นที่ทราบกันดีว่าหากทั้งคู่ถูกทิ้งให้อยู่ในแผนการตลาด บริษัท ก็จะต้องถูกทิ้งไว้เบื้องหลังอื่น ๆ ทั้งหมด ทุกวันนี้ผู้คนเลือกที่จะใช้คอมพิวเตอร์ทำการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้สมุดโทรศัพท์เพื่อค้นหาธุรกิจและบริการในท้องถิ่น  การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นช่วยให้ผู้คนสามารถเปรียบเทียบบริการผลิตภัณฑ์และราคาบนเว็บไซต์ของธุรกิจและมีประมาณ 73% ของชาวอเมริกาเหนือทั้งหมดที่ใช้การค้นหาทางอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นทำให้เครื่องมือการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่คุณไม่ต้องการเพียงแค่เว็บไซต์คุณต้องมีเว็บที่ต้องการแผนการโจมตีหลายแง่มุม การตลาดมือถือก็มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้คนเริ่มเปลี่ยนโทรศัพท์บ้านเป็นโทรศัพท์มือถือ ด้วยการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการตลาดกับผู้ใช้มือถือ 91% ของชาวอเมริกาเหนือที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ใน 3 ถึง 4 ฟุตของตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 7 วันต่อสัปดาห์ สมัครเน็ตทรู ไม่ลดสปีด  เมื่อผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใช้โทรศัพท์เพื่อท่องอินเทอร์เน็ตบ่อยครั้งการตลาดมือถือจึงมีศักยภาพในการเข้าถึงผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหลายล้านคน เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ บริษัท จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งอาจรวมถึงการสร้างแอปมือถือโฆษณารหัส QR คูปองดิจิทัลและการโฆษณาตามข้อความ แต่ต้องดึงดูดผู้บริโภคให้ดึงดูดความสนใจ แม้ว่าการลงทุนในตลาดอินเทอร์เน็ตในท้องถิ่นและตลาดมือถือจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจของคุณ แต่การตัดสินใจที่จะไม่ลงทุนในกลยุทธ์เหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นในระยะยาวเนื่องจากการติดต่อกับธุรกิจคู่แข่งจะทำให้เกิดต้นทุนทางการเงิน ดังนั้นการลงทุนในอินเทอร์เน็ตท้องถิ่นและการตลาดมือถือจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินต่อไปและอยู่ก่อนการแข่งขันก่อนที่จะสายเกินไป  

Continue Reading

กุญแจสู่ความสำเร็จในการตลาดธุรกิจ

การตลาดธุรกิจคือเมื่อตลาดธุรกิจและขายสินค้าและบริการให้กับธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ  องค์กรอื่นเหล่านี้อาจขายสินค้าและบริการเหล่านี้หรือใช้พวกเขาในธุรกิจของตนเองเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพวกเขา การตลาดธุรกิจมักจะถูกเรียกว่าเป็นการตลาดเชิงอุตสาหกรรมหรือการตลาดแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของธุรกิจต่อการตลาดธุรกิจคืออุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท รถยนต์ซื้อชิ้นส่วนอะไหล่ต่าง ๆ เช่นยาง, แบตเตอรี่, อิเล็กทรอนิคส์และล็อคประตูที่ผลิตโดยอิสระจากธุรกิจอื่น ๆ และขายโดยตรงให้กับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์ แม้แต่อุตสาหกรรมบริการก็มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมทางธุรกิจเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น บริษัท ที่เชี่ยวชาญในการดูแลทำความสะอาดให้บริการเฉพาะกับองค์กรอื่น ๆ มากกว่าผู้บริโภครายบุคคล การตลาดแบบธุรกิจกับลูกค้าคือเมื่อตลาดธุรกิจและขายสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภครายย่อยเพื่อการใช้งานส่วนตัว ในขณะที่ บริษัท ส่วนใหญ่ที่ขายตรงให้กับผู้บริโภคสามารถเรียกได้ว่าเป็น บริษัท B2C ธุรกิจกับผู้บริโภคในรูปแบบธุรกิจแตกต่างอย่างมากจากรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจซึ่งหมายถึงธุรกรรมระหว่างสองธุรกิจหรือมากกว่า ตลาดธุรกิจ (B2B) กับการตลาดผู้บริโภค (B2C) การตลาดแบบ B2C แตกต่างจากการตลาดแบบ B2B ในหลายวิธีหลัก ๆ ตลาดธุรกิจมีลูกค้าน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดผู้บริโภคที่มีลูกค้าจำนวนมาก ตลาดธุรกิจมักจะขายผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อเดียวกัน ธุรกรรมทางธุรกิจต่อธุรกิจเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่ามากเนื่องจากปริมาณการซื้อสูงมากเนื่องจากการทำธุรกรรมกับธุรกิจของผู้บริโภคเป็นธุรกรรมมูลค่าขนาดเล็ก ราคาสามารถต่อรองได้ในตลาดธุรกิจที่มักจะมีการกำหนดราคาในตลาดผู้บริโภค ตลาดธุรกิจมีกระบวนการขายที่ยาวและซับซ้อนโดยมีผู้มีอำนาจตัดสินใจหลายราย แต่ในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นง่ายและทำได้โดยบุคคลทั่วไป กุญแจสู่ความสำเร็จในตลาดธุรกิจคือ: 1) การสร้างคุณค่าและความพึงพอใจของลูกค้า ธุรกิจเริ่มต้นด้วยการสร้างมูลค่า มันเป็นวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจในการสร้างและส่งมอบคุณค่าในลักษณะที่มีประสิทธิภาพซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่ผลกำไร คุณค่านำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นส่วนสำคัญของการตลาด B2B ประสบการณ์ของลูกค้าคือความแตกต่างของแบรนด์ที่สำคัญยิ่งกว่าราคาและผลิตภัณฑ์ 2) การตลาดโซเชียลมีเดีย การตลาดโซเชียลมีเดียคือเมื่อ บริษัท ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือ Twitter เพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน การตลาดโซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสำหรับนักการตลาด แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลในตัวซึ่งทำให้ บริษัท สามารถติดตามความคืบหน้าความสำเร็จและการมีส่วนร่วมของแคมเปญโฆษณา บริษัท ต่างๆจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางการตลาดโซเชียลมีเดียรวมถึงลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าเป้าหมาย 3) การตลาดมือถือ ตลาดมือถือเป็นกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มีเป้าหมายที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์มือถืออื่น ๆ ผ่านอีเมล SMS และข้อความมัลติมีเดีย การใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการใช้แอพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นนักการตลาดมือถือจึงได้ใช้ประโยชน์จากแอพสมาร์ทโฟนมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลการตลาด นักการตลาดมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นแอพในร้านค้าซึ่งจะเพิ่มจำนวนการดาวน์โหลดให้สูงสุด การปฏิบัตินี้เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพ App Store (ASO) 4) การตลาดเนื้อหามัลติมีเดีย การตลาดโดยใช้เนื้อหามัลติมีเดียดึงดูดลูกค้ามากขึ้น นักการตลาด B2B ใช้แนวโน้มนี้อย่างกว้างขวาง ไดรเวอร์หลักคือความปรารถนาที่จะทำให้เนื้อหามีส่วนร่วมดึงดูดและแบ่งปันได้มากกว่าโหมดปกติ รูปแบบทั่วไปของเนื้อหาภาพ ได้แก่ วิดีโอ 360 องศา 5) การขายและการสร้างแบรนด์สำหรับผู้บริหาร ช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นเส้นทางผ่านผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงลูกค้าขั้นสุดท้าย การขายส่วนบุคคลเป็นรูปแบบการกระจายและการส่งเสริมการขายที่นักการตลาด B2B นิยมใช้มากที่สุดผู้ขายจะโปรโมตผลิตภัณฑ์ผ่านทัศนคติลักษณะและความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ การสร้างแบรนด์ผู้บริหารคือเมื่อผู้บริหารแสดงจุดแข็งของมืออาชีพของเขาเป็นวิธีการดึงดูดลูกค้า การสร้างแบรนด์ผู้บริหารเป็นที่รู้จักกันว่าการจัดการชื่อเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อม B2B การสร้างแบรนด์ผู้บริหารถือเป็นสิ่งจำเป็น ผู้บริหารระดับสูงต้องสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์ของตนเองเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่  

Continue Reading

คู่มือการซื้อรองเท้า Adidas yeezy

คุณช็อปสำหรับรองเท้า Adidas yeezy อย่างไร  นี่เป็นข้อกังวลที่ทำให้คนจำนวนมากชะงักงัน แต่คุณไม่ควรกังวลมากเกินไปเพราะไม่มีทางออก นี่คือรองเท้ากีฬาดังนั้นข้อควรพิจารณาของคุณควรแตกต่างจากวิธีที่คุณทำเมื่อซื้อรองเท้าลำลอง ประสบการณ์การเล่นบนสนามของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของรองเท้าที่คุณสวมใส่ดังนั้นอย่าลืมใส่ให้ดีที่สุด  คุณสามารถเลือกซื้อรองเท้าจากร้านค้าและร้านค้าพิเศษตามลำดับความสำคัญสูงสุดก่อนที่จะพิจารณาร้านค้าปลีกอื่น ๆ นี่คือสถานที่ที่เหมาะสมในการรับรองเท้า Adidas yeezy ที่ดีที่สุดและเป็นต้นฉบับ แนวทางที่จะกล่าวถึงในบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อภารกิจการซื้อของคุณ การเลือกรองเท้าแบบกระชับต้องเป็นปัจจัยอันดับต้น ๆ ที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อซื้อรองเท้าประเภทนี้จาก Adidas  คุณจะเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายและการออกกำลังกายระดับสูงเมื่อคุณได้รับรองเท้าที่เหมาะสม นี่เป็นกฎที่สำคัญที่ใช้กับการซื้อรองเท้าเพราะความแข็งแรงนับเหนือสิ่งอื่นใดในกีฬา คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างรวดเร็วและพบกับอาการไม่สบายเมื่อรองเท้าที่คุณใส่ไม่พอดี สัมผัสความรู้สึกของการกระแทกจุดที่ขรุขระและตะเข็บของส่วนด้านในรองเท้าก่อนตัดสินใจซื้อ ที่จะบอกคุณว่ามันเหมาะสม รองเท้า Adidas yeezy ส่วนใหญ่นั้นเหมาะสมดี แต่คุณไม่มีเหตุผลที่จะมองข้ามปัจจัยสำคัญนี้ คุณไม่ควรอายที่จะขอทดสอบวิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังจะกลับบ้านด้วยรองเท้าที่เหมาะสม ผลที่ตามมาของการไม่ลองรองเท้าก่อนที่จะซื้อนั้นแย่มากดังนั้นคุณต้องทำสิ่งนี้ให้เป็นข้อกำหนดที่จำเป็น มีคุณสมบัติที่โดดเด่นของรองเท้ากีฬาที่คุณไม่ควรมองข้ามเมื่อซื้อ Adidas Superstars พวกเขาจะช่วยได้มากในการตัดสินใจซื้อขั้นสุดท้าย มีเพียงอย่างเดียวที่ต้องมีด้ามจับที่ดีมิฉะนั้นคุณจะต้องลื่นไถลลงบนพื้นทุกครั้งที่คุณเล่นกีฬาที่คุณชื่นชอบ ดูประเภทของวัสดุที่ทำจากวัสดุอย่างเดียวซึ่งจะเป็นตัวชี้ที่ดีว่าเป็นวัสดุที่เหมาะสมหรือไม่ ส่วนบนของรองเท้าควรเป็นห่วงคุณเพราะจะต้องกว้างขวางเพื่อให้เท้าเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและให้อากาศที่เหมาะสม โปรดจำไว้ว่าเท้าของคุณ yeezy จะมีเหงื่อออกมากและคุณไม่ต้องการที่จะเริ่มดมกลิ่นที่ไม่ดีหรือประสบความร้อนสูงเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดอาการฟกช้ำ สุดท้ายมีการผูกเชือกรองเท้า Adidas Superstar หลายประเภทและคุณควรระวังรองเท้าที่จะทำให้รัดรูปง่าย ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย  

Continue Reading

ตรายางและแผ่นหมึกที่ดีและมีคุณภาพ

แค่คิดว่าหมึกต้องทำอะไรได้บ้าง! เมื่อคุณสร้างความประทับใจให้ตรายางหมึกต้องแห้งทันที แต่ในขณะเดียวกันหมึกตรายางจะต้องไม่แห้งในแผ่น แต่สามารถคงสภาพเป็นของเหลวได้นานหลายปี มันจะเลอะถ้าใช้เวลามากกว่า 5-6 วินาทีเพื่อให้หมึกแห้งเมื่อคุณใช้ ตรายาง เพื่อสร้างความประทับใจ ต้องแห้งทันทีและใช้เวลาหลายปีในการพัฒนาหมึกตรายางที่สามารถทำเช่นนั้นได้ บนกระดาษธรรมดากระบวนการทำให้แห้งคือการผสมผสานระหว่างกระดาษที่ดูดซับหมึกและการระเหยของของเหลวอย่างรวดเร็ว … ตรายาง แต่ถ้าคุณต้องการสร้างความประทับใจบนพื้นผิวที่แข็งเหมือนพลาสติกหรือเหล็ก เทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เป็นไปได้ด้วยหมึกที่พัฒนาเป็นพิเศษที่แห้งทันทีเมื่อคุณติดตราประทับบนพลาสติกหรือเหล็กหรือพื้นผิวแข็งอื่น ๆ วันนี้ยังเป็นไปได้ด้วยการใช้แสตมป์ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสร้างความประทับใจให้กับไข่เช่นวันที่ผลิตสถานที่กำเนิดเป็นต้น เคล็ดลับคือหมึกจะต้องไม่เจาะเปลือกไข่เพราะจะทำลายไข่ คุณได้รับรูปภาพ! หมึกแสตมป์ไม่ได้ทำจากน้ำและสีดำเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนในการผลิต นี่คือหมึกตรายาง – แต่การมีแผ่นหมึกคุณต้องมีฟองน้ำเพื่อจับหมึกด้วย แผ่นหมึกในตราประทับหมึกด้วยตนเองจะบรรจุหมึกได้ 4-5 กรัมเท่านั้น ยากที่จะเชื่อ – แต่ด้วยหมึกปริมาณเล็กน้อยนี้คุณสามารถสร้างความประทับใจได้นับพัน ฟองน้ำทำจากวัสดุที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสามารถดูดซับตรายาง 4-5 กรัมได้ทันทีและกระจายออกไปในทุกมุมของแผ่นหมึก นี่หมายความว่าเครื่องที่ใช้หยดหมึกบนแผ่นต้องสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างแม่นยำมาก มากเกินไปและการแสดงผลตราประทับจะเป็นหมึกทั้งหมดและไม่มีใครสามารถอ่านได้ … น้อยเกินไปและตราประทับไม่สามารถสร้างความประทับใจคุณภาพได้ หวังว่าคุณจะได้รับความชื่นชมและความประทับใจที่ดีขึ้นในครั้งต่อไปที่คุณใช้ตรายาง  

Continue Reading