5 ปัจจัยในการเลือกที่ตั้งโกดังให้เช่า โคราช

การเลือกที่ตั้งโรงงานและโกดังให้เช่า โคราชที่ดีนั้นทำให้เกิดความแตกต่างในการทำธุรกิจแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินการไปจนถึงเรื่องของผลกำไรที่ธุรกิจจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานและโกดังคลังสินค้าเพื่อใช้เองหรือการเช่าโรงงานและโกดังคลังสินค้าก็ตาม การเลือกทำเลที่ตั้งที่ดีจะช่วยให้บริษัทของคุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. ค่าเช่า

ค่าเช่าคือปัจจัยแรกที่เราต้องนำมาพิจารณา แต่ก็อย่าลืมค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่น ๆ ที่อาจตามมาด้วย เพราะค่าเช่าราคาถูกก็อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นแฝงอยู่ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาทั้งสิ้นค่ะ

โดยทั่วไปแล้วค่าเช่าอาจคิดตามพื้นที่เป็นตารางเมตรรวมถึงตามทำเลและพื้นที่อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่อยู่ใกล้เคียง นอกจากค่าเช่าแล้ว สถานที่บางแห่ง เช่น ในนิคมอุตสาหกรรม ในโครงการคลังสินค้าขนาดใหญ่ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆเช่น ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่ากำจัดของเสีย เป็นต้น ที่ควรนำมาเปรียบเทียบและพิจารณาเมื่อต้องการเลือกสถานที่ในการตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้าค่ะ

2. ปริมาณแรงงาน ความสามารถ ทักษะของแรงงานและค่าจ้าง

ความสามารถ ทักษะของแรงงานและค่าจ้างนั้นขึ้นอยู่กับประชากรในพื้นที่นั้น ๆ โดยเฉพาะ ไม่ใช่ทุกที่จะสามารถผลิตแรงงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับค่าแรงได้ ดังนั้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อมองหาแรงงานที่มีความสามารถในราคาที่เหมาะสมที่สุด

บางกรณีถึงแม้แรงงานจะมีความสามารถต่ำแต่หากความต้องการแรงงานสูง ค่าจ้างหรือเงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนการทำธุรกิจของเราสูงขึ้น นอกจากนี้ช่องว่างทักษะแรงงานก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะหากแรงงานมีช่องว่างทางทักษะมากเกินไป มาตรฐานการบริการลูกค้าอาจต่ำลงและส่งผลกระทบถึงการแข่งขันและการผลิตสินค้าหรือบริการได้ ดังนั้นเมื่อต้องเลือกที่ตั้งโรงงานและโกดังคลังสินค้า ควรมองหาทำเลที่มีปริมาณแรงงานพอเพียงกับความต้องการเพื่อที่ทำให้มีโอกาสในการเลือกจ้างงานแรงงานที่มีคุณภาพดีค่ะ

3. ถนน ทางด่วน และการคมนาคม

ถนน ทางด่วนและการคมนาคมที่ดีเป็นอีกปัจจัยที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วย เพราะตัวแปรเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการขนส่งหรือระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจโดยตรง

โดยตัวเลือกที่อาจนำมาพิจารณา มีดังนี้

ช่องทางเข้าสู่ทางด่วนและทางออก
การเชื่อมต่อระหว่างทางด่วน
การขนส่งสาธารณะ
ความเร็วของการจราจรโดยเฉลี่ย
ความหนาแน่นของการจราจรโดยเฉลี่ย
การจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
ความปลอดภัยของถนน
สัญญาณและป้ายเตือนบนถนนที่เหมาะสม

หากสภาพถนน การจราจร รวมถึงป้ายเตือนและสัญญาณไฟต่าง ๆ ไม่ดี อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้การขนส่งล่าช้า เปลืองเชื้อเพลิง เวลา และต้นทุนโดยใช่เหตุ

4. ตั้งอยู่ใกล้สนามบิน สถานีรถไฟ และท่าเรือ

สำหรับปัจจัยการพิจารณโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าข้อนี้นั้นขึ้นอยู่กับลำดับความสำคัญและช่องทางการนำเข้า-ส่งออกสินค้าของคุณค่ะ หากธุรกิจของคุณนำเข้าและขนส่งสินค้าทางอากาศ การเลือกโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่อยู่ใกล้สนามบินก็ต้องเป็นตัวเลือกอันดับแรก หากขนส่งสินค้าทางพื้นดิน การอยู่ใกล้สถานีรถไฟและมีถนนหลวงหลายสาย ส่วนการขนส่งสินค้าทางเรือก็ต้องเลือกโรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่อยู่ใกล้ท่าเรือที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อการขนส่งที่รวดเร็วและประหยัดต้นทุน

5. ตลาดและปัจจัยของสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น

ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต และตลาดก็เป็นสิ่งที่เราต้องนำมาพิจารณาด้วยค่ะ โรงงานและโกดังคลังสินค้าให้เช่าควรตั้งอยู่ใกล้ผู้ผลิตหรือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดเพื่อช่วยลดเวลาในการขนส่ง นอกจากนี้ควรพิจารณาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นด้วย เช่น สภาพอากาศและความเสี่ยงในการเกิดภัยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวหรือน้ำท่วม รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ เช่น ที่ดินที่อยู่ใกล้เคียงหรือสภาพการจราจร เป็นต้น