พรบ. รถยนต์ปรับความคุ้มครองใหม่ เสียชีวิตรับ 5 แสน เบี้ยประกันราคาเดิม

พ.ร.บ. รถยนต์ปรับความคุ้มครองใหม่ เสียชีวิตรับ 5 แสน เบี้ยประกันราคาเดิม

พ.ร.บ. รถยนต์ ปรับความคุ้มครองใหม่ เสียชีวิตรับ 5 แสน เบี้ยประกันราคาเดิม เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 นี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการคุ้มครองประชาชนและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ส่วนจะมีรายละเอียดความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างไรบ้าง

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยได้ปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ. โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัย และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรณีเสียชีวิต ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 500,000 บาท

สำหรับผู้ประสบภัยจากรถที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ แต่เดิมหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก ทาง พ.ร.บ. จะให้ความคุ้มครองเป็นเงินชดเชยอยู่ที่ 300,000 บาท แต่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หากเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับเงินชดเชยจาก พ.ร.บ. เพิ่มเป็น 500,000 บาท
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนรวมกัน ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 500,000 บาท

หากผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บและสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนรวมกัน เช่น มือสองข้าง, เท้าสองข้าง, สายตาสองข้าง หรือ แขนหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง ในกรณีที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จะได้รับเงินชดเชยเพิ่มขึ้นจากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท
3. ทุพพลภาพถาวร ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 300,000 บาท

หากผู้ประสบภัยจากรถร่างกายทุพพลภาพถาวร หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นฝ่ายถูก จะได้รับเงินชดเชยจาก พ.ร.บ. 300,000 บาท
4. กรณีต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียม ได้รับชดเชย 300,000 บาท

สำหรับความคุ้มครองนี้เป็นสิ่งที่ คปภ. ได้เพิ่มเข้ามาใหม่ และเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยเป็นความคุ้มครองในกรณีที่กะโหลกศีรษะของผู้ประสบภัยถูกทำให้เสียหาย จนต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียม จะได้รับเงินชดเชย 250,000 บาท (เมื่อพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก)
พ.ร.บ. รถยนต์ ปรับความคุ้มครองใหม่ เสียชีวิตรับ 5 แสน เบี้ยประกันราคาเดิม

ซึ่งความคุ้มครองของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ที่เพิ่มขึ้นมานั้น สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 นี้ โดยผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย จะรับการชดใช้ความเสียหายตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามวงเงินความคุ้มครองที่ปรับเพิ่มขึ้นนั่นเอง

สำหรับใครที่ต้องการ ซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือ ต่ออายุ พ.ร.บ. รถยนต์ สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อซื้อ พ.ร.บ.รถยนต์ กับเว็บไซต์มาสิได้ง่ายๆ หรือหากอยากได้ความคุ้มครองเพิ่มเติม ก็สามารถเลือกเปรียบเทียบประกันรถยนต์กับมาสิไดด้เช่นกันเพียง

เพิ่มเติม : https://www.tipinsure.com